Firmajurist


Igasugune äritegevus, alates firma loomisest ja lõpetades selle likvideerimisega, on lahutamatult seotud õigustoimingutega. Sõltuvalt tegevusalast puutub iga äriühing kokku mitmete erinevate õigusvaldkondadega. Arvestades tänapäeva ühiskonnaelu mitmekesisust ja seda reguleerivate õigusaktide rohkust ning keerukust, ei ole ettetulevate õigusküsimuste lahendamisel mõistlik loota ainult iseenda õigusalastele teadmistele.

Firma õigusalase kompetentsi tõstmine e probleemide ennetamine läbi professionaalselt koostatud õigusdokumentide, on kahtlemata üheks konkurentsieeliseks, ja seda ka majanduslanguse ajal.

Kõige tulemuslikum viis eelnimetatud konkurentsieelise saavutamiseks on kahtlemata firmale oma juristi palkamine. Samas on see seotud märkimisväärsete püsikuludega ning arvestada tuleb võimalusega, et aasta või paari möödumisel ei suudeta spetsialisti täiskoormusega rakendada.

Siin tuleb appi OÜ Firmajurist, pakkudes Teile „firma juristi“ ilma vastavat ametikohta loomata ja sellega seotud kulusid kandmata. Teil on võimalik mõistliku tasu eest kasutada juristi teenuseid just Teile vajalikus mahus ja/või perioodi jooksul, neid vastavalt vajadusele muutes. Meie poolt pakutav õigusabi on professionaalne, lähtub kliendi vajadustest ja on suunatud tema huvide kaitsele parimal võimalikul viisil.