Tutvustus ja teenused


OÜ Firmajurist, nagu nimigi ütleb, on Teie firma jurist, kes on alati valmis Teid ära kuulama ja aitama Teid õigusprobleemide ennetamisel ja lahendamisel. Pakume Teile mõistliku tasu eest õigusabi Teile sobival viisil, ajal ja kohas. Ühtlasi säästame Teid koosseisulise juristi palkamise vajadusest ilma et õigusabi kvaliteet selle tõttu kannataks.

OÜ Firmajurist juht ja diplomeeritud jurist Lea Kurbel-Kalamees on oma juristipraktika jooksul töötanud mitmetes äriühingutes juristina ning osutanud õigusabi ka läbi õigusbüroo.

Meil on suured kogemused lepingute koostamisel, vaidluste lahendamisel ning esindamisel nii kohtus kui ka kohtuvälistes vaidlusorganites ning riigi- ja ametiasutustes.

Tunneme ennast kodus äri-, võla-, asja- ja haldusõiguses.

Nii lepingute koostamisel kui vaidluste lahendamisel eelistame mõistlikku lähenemist ehk püüame leida lahendused, mis arvestavad mõlema poole põhjendatud huve. Eesmärgiks on võimaluse korral vältida potentsiaalseid õigusvaidlusi ja/või kulukaid kohtuprotsesse.

Pakume õigusabi nii püsilepingu alusel kui ka lahendame üksikuid õigusküsimusi.
Soovi korral osutame teenust Teie firmas kohapeal.

Julgeme väita, et ettevõtja jaoks on olulisim õigusabi osutaja usaldusväärsus ja kompetentsus
ning võime ja soov aru saada ettevõtja ärist. Just need on märksõnad, millest teenuse osutamisel
juhindume.

Suhtleme eesti, soome, inglise ja vene keeles.

Meiega saab ühendust telefonil 53489077 ja e-posti aadressil: info@firmajurist.ee